Terapia

 

Słowo „terapia” wywodzi się z greckiego słowa „therapeuéin”, co oznacza „opiekować się,

oddawać cześć”; w znaczeniu szerszym – „leczyć”.

Tak więc terapia jest oddziaływaniem na człowieka w sferze fizycznej i psychicznej. Jest procesem zaplanowanym, obejmującym różne płaszczyzny działania terapeuty, w stosunku do ludzi chorych jak i do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia. Pojęcie terapii może także dotyczyć osób dotkniętych patologią społeczną. W tym ujęciu zawiera w sobie działania reedukacyjne, kompensacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne.

 

Nasz gabinet oferuje pomoc w pokonywaniu wszelkich życiowych przeszkód, a także kontynuacji rozwoju osobistego i podjęciu decyzji o jego kierunku. Psychoterapia to nie tylko analiza swojego wewnętrznego ja, ale również istotne rozwiązanie dla chcących odnaleźć sens w życiu i dążyć do konkretnego celu.

czytaj więcej…

Psychoterapia

- Terapia pedagogiczna

- Terapia uzależnień