Centrum Rozwoju Osobistego – LORE powstało, aby wspierać i pomagać na płaszczyźnie społecznej i psychologicznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub borykającym się z wyzwaniami zawodowymi.
Centrum Rozwoju Osobistego to działalność zrodzona z pasji i chęci do pracy z ludźmi,  dzielenia się z nimi tym, co piękne i kreatywne, oraz chęci niesienia im pomocy. Początki tej działalności sięgają 2010 roku, a zarejestrowana jako firma została w 2014 przez Magdalenę Gruszkę.
Naszym klientom udzielamy wsparcia budując atmosferę wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, dzięki czemu udaje nam się nawiązywać partnerskie relacje z klientami pozwalające nam na pełną realizację wyznaczonych celów. Naszym klientom oferujemy fachową pomoc i wsparcie w pozytywnym i przyjaznym miejscu – wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji i komfortu.
Wierzymy w drzemiący w każdym człowieku oraz zespole potencjał, który pomagamy wyzwolić dzięki odpowiednim metodom oddziaływania.  Współpracujemy z pedagogami, psychologami, doradcami zawodowymi i trenerami, to grono ekspertów których celem jest wspieranie i pomaganie innym.

  • Prowadzimy m.in. psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par, małżeństw oraz terapię rodzinną. Osobom dorosłym świadczymy pomoc w formie interwencji kryzysowej oraz terapii indywidualnej.
  • Pomagamy osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności związanych z przeżywanymi emocjami, sposobem reagowania oraz rozumieniem siebie i innych osób.
  • Udzielamy pomocy w przypadku wszelakich uzależnień,  zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, doświadczanych kryzysów, jak również osobom z trudnościami w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.
  • Prowadzimy konsultacje i spotkania wspomagające rozwój dziecka, rozwiązujące problemy wychowawcze
  • Prowadzimy treningi rozwojowe oraz treningi kompetencji społecznych
  • Prowadzimy doradztwo zawodowe dla osób dorosłych i młodzieży.

Nasi psychologowie i terapeuci pracują w oparciu o najwyższe standardy zawodowe zgodnie z Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Ich praca podlega stałej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej. Naszych specjalistów cechuje profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość i odpowiedzialność.

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ NA UBEZPIECZENIE TYPU  - basis GGZ

  • Ponadto prowadzimy: szkolenia, wykłady, warsztaty, konsultacje księgowe oraz kursy językowe (angielski, niderlandzki, hiszpański, polski).

mgr Magdalena Gruszka
– pedagog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, coach.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o dwóch specjalizacjach terapia pedagogiczna z coachingiem oraz psychedukacja z profilaktyką społeczną na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia  podyplomowe ukończyłam z psychologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Studia licencjackie ukończyłam o specjalności doradztwo zawodowe i personalne. Podczas 5 letniego pobytu w Wielkiej Brytanii ukończyłam kurs Life coaching na University of Cambridge.
Jestem członkinią:
-  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej,
- Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,
- Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
oraz Association for the Development of the Person Centered Approach.
Odbyłam kursy:
Psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia kliniczna, dietetyka, metody nauczania, logodydaktyka w szkole – innowacje, negocjacje, analiza rynku.

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych i depresji oraz poradnictwie rodzinnym i wychowawczym. Zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin, grupową, oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych obejmującą: zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia, kryzysy osobiste, trudności w przystosowaniu zawodowym.  Pracę terapeutyczną prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym.  W swojej pracy zawodowej łącze terapię i coaching metodą psychologii zorientowanej na proces. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Dbając o wysoki standard swojej pracy oraz o etykę zawodu psychoterapeuty regularnie poddaję się superwizji.