Kameralna grupa sprzyja komfortowi i skuteczności nauki,‭ ‬efekty przychodzą szybciej, dlatego u nas nauka odbywa się w małych‭ ‬‭ ‬5-8‭ ‬osobowych grupach.‭
Każdy kurs kończy się testem sprawdzającym oraz otrzymaniem certyfikatu.
Książka oraz materiały dydaktyczne GRATIS!

‬W celu zapisania się na wybrany kurs prosimy o kontakt z naszym centrum rozwoju.‭ ‬Udzielimy Państwu również porady w sprawie wyboru odpowiedniego poziomu i rodzaju kursu oraz optymalnej ilości zajęć.‭

 

                                                    CENNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs trwający 2 miesięce  - 28 godzin
spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny
poziom podstawowy -                    € 320
poziom średniozaawansowany -  € 350
poziom zaawansowany              -  € 380
 

Przejdź do terminów kursów:  ==>>TUTAJ

Kursy‭ ‬językowe‭ ‬umożliwiają zdobycie przez‭ ‬kursanta‭ ‬umiejętności werbalnego komunikowania się oraz korespondencji w zakresie wybranego języka.‭ ‬Naszym celem jest swobodna i poprawna komunikacja,‭ ‬rozwinięcie bogatego zasobu słownictwa przy zachowaniu poprawności gramatycznej.‭ ‬Realizowane programy nauczania uwzględniają najnowsze rozwiązania metodyczne.‭
W zależności od poziomu zaawansowania‭ ‬kursant‭ ‬nabywa umiejętności‭ ‬aktywnego rozwijania podstawowych sprawności językowych:‭ ‬mówienia,‭ ‬słuchania,‭ ‬pisania i czytania.
W wielu przypadkach jako sposób obiektywnej kontroli postępów w nauce‭ ‬nauczyciele prowadzący zajęcia‭ ‬proponują przygotowanie kursantów do międzynarodowych egzaminów.‭ ‬Dzięki takiemu podejściu uzyskujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości usług,‭ ‬a‭ ‬po egzaminie‭ ‬uzyskują‭ ‬Państwo‭ ‬certyfikaty znajomości języka obcego honorowane na całym świecie.‭