Warunki ogólne

1.Zapisu na kurs można dokonać osobiście, drogą telefoniczną, lub e-mailową.
2. Opłata za kurs oraz rezygnacja z kursu
2.1. Przy niewystarczającej liczbie kursantów Centrum Rozwoju Osobistego -Lore, zastrzega sobie prawo do przydzielenia kursanta do innej grupy bądź do anulowania kursu.
2.2. W przypadku anulowania kursu, ze strony firmy Lore, przysługuje kursantowi całkowity zwrot pieniędzy.
2.3. W przypadku umieszczenia kursanta w innej grupie opłata za kurs, po uzgodnieniu z kursantem i za jego zgodą, zostaje odpowiednio zmodyfikowana.
2.4. W przypadku rezygnacji z kursu przez kursanta przed jego rozpoczęciem, Centrum Rozwoju Osobistego -Lore, zastrzega sobie prawo do zatrzymania przedpłaty o której mowa w punkcie 3.
2.5. Rezygnacja z kursu przez uczestnika w trakcie jego trwania nie zwalnia kursanta z pełnej opłaty za kurs.
2.6. Po rozpoczęciu kursu nie przysługuje kursantowi zwrot pieniędzy. W szczególnych przypadkach, te określa Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, kursant może dołączyć do innej grupy.
3. Warunkiem wpisania osoby na listę uczestników jest dokonanie przedpłaty w kwocie €100, na numer konta NL07RABO0191973599 Centrum Rozwoju Osobistego - Lore.
3.1. Całkowita opłata za kurs powinna zostać dokonana najpóźniej do wyznaczonej daty na fakturze, na numer konta NL07RABO0191973599 Centrum Rozwoju Osobistego - Lore. Nieuw Vennep. W tytuł przelewu należy wpisać imię i nazwisko lub nr faktury.
3.2. W przypadku rozłożenia na raty opłaty za kurs, wpłatę kwoty należy dokonać w wyznaczonym terminie przez Centrum Rozwoju Osobistego - Lore.
3.3 Po upływie wyznaczonego przez firmę Lore terminu do zapłaty, zastrzegamy sobie przekazanie sprawy do odpowiedniej firmy windykacyjnej. Punkt ten dotyczy każdej usługi realizowanej przez Centrum Rozwoju Osobistego -Lore.
4. Nieobecności
4.1. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, zajęcia te będą traktowane przez Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, jako zajęcia zrealizowane. Za opuszczone zajęcia nie przysługuje zwrot pieniędzy.
4.1a. W przypadku nieobecności na zajęciach nauczyciela Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, kursant nie ponosi żadnych konsekwencji. 
4.2. Na zajęciach obowiązuje lista obecności. Jeśli kurs odbywa się w zakładzie pracy lub na zlecenie pracodawcy danej organizacji, lista obecności zostaje dodatkowo podpisana przez uczestników kursu, a kopia przekazana pracodawcy.
4.3. Zasady anulowania wizyty (psychoterapii):
W trosce o poszanowanie czasu terapeutów informujemy iż, odwoływanie sesji odbywa się najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem sesji.
Brak odwołania, zbyt późne odwołanie sesji lub niepojawienie się skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty za niewykorzystaną sesję.
5. Odpowiedzialność cywilna
5.1. Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestników kursu w Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, oraz za anulowanie umowy przez Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, o ile nie udowodnione zostanie, że Centrum Rozwoju Osobistego - Lore ponosi bezpośrednią winę.
5.2. W przypadku, gdy Centrum Rozwoju Osobistego - Lore, pociągnięty jest do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, rekompensata za szkody nie przekracza kwoty określonej na fakturze.
5.3. Pośrednie szkody nie podlegają rekompensacie.
6. Obowiązujące prawo
6.1. Wszystkie oferty oraz umowy pomiędzy zleceniodawcą, a Centrum Rozwoju Osobistego - Lore podlegają prawu holenderskiemu.
6.2. Wszelkie nieporozumienia zaistniałe pomiędzy obiema stronami z powodu oferty, warunków umowy lub innych czynników, do których mają zastosowanie warunki ogólne, będą rozpatrywane przez sąd holenderski.