Centrum Rozwoju Osobistego – LORE powstało, aby wspierać i pomagać na płaszczyźnie społecznej i psychologicznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub borykającym się z wyzwaniami zawodowymi.
Centrum Rozwoju Osobistego to działalność zrodzona z pasji i chęci do pracy z ludźmi, dzielenia się z nimi tym, co piękne i kreatywne, oraz chęci niesienia im pomocy. Początki tej działalności sięgają 2010 roku, a zarejestrowana jako firma została w 2014 przez
Magdalenę Gruszkę.

Centrum Rozwoju Osobistego – LORE składa się z dwóch głównych gałęzi.
Pierwsza to psychoterapia,
przyjmujemy prywatnie oraz
NA UBEZPIECZENIE TYPU - basis GGZ

Druga gałąź to szkoła językowa w której prowadzone są kursy z języka angielskiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego oraz polskiego jako obcego.
Ponadto prowadzimy: coaching, szkolenia rozwojowe, wykłady edukacyjne, warsztaty, konsultacje księgowe.

Naszym klientom oferujemy fachową pomoc i wsparcie w pozytywnym i przyjaznym miejscu – wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji i komfortu.

Współpracujemy z pedagogami, psychologami, terapeutami, doradcami zawodowymi, trenerami i nauczycielami to grono ekspertów których celem jest wspieranie i pomaganie innym.

Nasi psychologowie i terapeuci pracują w oparciu o najwyższe standardy zawodowe zgodnie z Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Ich praca podlega stałej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej. Naszych specjalistów cechuje profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość i odpowiedzialność.

Nasi nauczyciele udzielają wsparcia budując atmosferę wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, dzięki czemu udaje nam się nawiązywać partnerskie relacje pozwalające na pełną realizację wyznaczonych celów językowych.

Nauczyciele pracują w jednym ujednoliconym programie nauczania ale w oparciu o różnorodne metody aktywizujące, w formie pracy w grupach, z wykorzystaniem nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych. Pozytywnie motywują do nauki i pracy, są konsekwentni, wymagający, ale i wspierający, kierują się indywidualnym podejściem do kursanta.
Stwarzają przyjazne relacje, pracują w sposób zaplanowany, przemyślany, zorganizowany, prowadzą zajęcia w ciekawy sposób. Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje.

 

    mgr Magdalena Gruszka
                               
psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych i depresji oraz poradnictwie rodzinnym i wychowawczym. Zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin, grupową, oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych obejmującą: zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia, kryzysy osobiste, trudności w przystosowaniu zawodowym. Pracę terapeutyczną prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy zawodowej łącze terapię i coaching metodą psychologii zorientowanej na proces. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Dbając o wysoki standard swojej pracy oraz o etykę zawodu psychoterapeuty regularnie poddaję się superwizji.

Studiowałam:

 • na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołeczny w Warszawie
  studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna
 • na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  studia magisterskie na kierunku pedagogika o dwóch specjalizacjach terapia pedagogiczna z coachingiem oraz psychedukacja z profilaktyką społeczną
 • na Uniwersytecie Warszawskim
  studia podyplomowe na kierunku psychologia społeczna
 • na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne
 •  Podczas 5 letniego pobytu w Wielkiej Brytanii ukończyłam kurs Life coaching na University of Cambridge.

Odbyłam kursy:

 • Psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia kliniczna, dietetyka, metody nauczania, logodydaktyka w szkole – innowacje, negocjacje, analiza rynku.

Jestem członkinią:

 • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Association for the Development of the Person Centered Approach

 

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

 

  mgr Eliza Kośnik

Jestem absolwentką filologii niderlandzkiej Uniwersytetu Amsterdamskiego. Swoją przygodę z językiem niderlandzkim, która szybko przerodziła się w pasję, zaczęłam podczas studiów w Polsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i dorosłych. Do każdego kursanta podchodzę indywidualnie, biorąc pod uwagę ich zainteresowanie oraz zaangażowanie. Moja miłość do języka i kultury niderlandzkiej chętnie przelewam na swoich kursantów. W języku niderlandzkim najbardziej fascynuje mnie gramatyka, którą przekazuję w prosty i ciekawy sposób.

 

 mgr Aleksandra Zwaan - Zachaj

Przyjechałam do Holandii w roku 2008 jako studentka polonistyki. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że Holandia stanie się moim domem, a niderlandzki językiem miłości. Kilka lat pracowałam w różnych firmach międzynarodowych wykorzystując coraz lepszą znajomość języka niderlandzkiego. Poziom językowy potwierdziłam do tej pory dwoma dyplomami tzw. De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) na poziomie B1 oraz B2. Kompetencje językowe podwyższam cały czas przygotowując się do zdania kolejnego dyplomu na poziomie C1, tzw. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Moja pasja do nauki języka stała się źródłem mojej pracy jako tłumacz i nauczyciel.

W trakcie zajęć uczę nie tylko samego języka, ale opowiadam również o życiu w Holandii i o zwyczajach jej mieszkańców. Staram się z pasją przekazać całą moją wiedzę oraz porady i wskazówki, które pomogą w skutecznej nauce języka niderlandzkiego. Zasady gramatyczne i słownictwo ćwiczymy w odniesieniu do przykładów z życia wziętych, tak aby je można było jak najszybciej wcielać w praktyce.

Nauka wcale nie musi być nudna. Do zobaczenia na kursie!

 

   mgr Małgorzata Kowalczyk

Studiowałam filologię niderlandzką oraz etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2012-2013 w ramach programu Erasmus byłam na wymianie studenckiej w Leiden (Dutch Studies). W następnych latach brałam udział w różnych projektach, mających na celu lepsze poznanie języka i kultury holenderskiej. Swoje doświadczenie zawdzięczam również pracy jako wolontariusz Akademii Przyszłości, ucząc dzieci, mające duże problemy w nauce oraz pomagając im polubić sam proces zdobywania wiedzy. Dziś doświadczenia i idee wyniesione z tamtego okresu, próbuję wykorzystać w swojej codziennej pracy, jako nauczyciel języka niderlandzkiego i języka polskiego jako języka obcego. Na co dzień zajmuję się również tłumaczeniami. W czasie wolnym lubię chodzić do teatru, czytać książki, gotować i jeździć na rowerze.

 

  mgr Monika Mirosław

Moja pasja do języka niderlandzkiego narodziła się wiele lat temu podczas letniego wyjazdu wypoczynkowego do kraju tulipanów, który przedłużył się do chwili obecnej. Od kilku lat pracuję jako tłumacz języka niderlandzkiego. Współpracuję z firmami, szkołami językowymi, szpitalami oraz klientami indywidualnymi.
Jestem studentką Niderlandzkiego Instytutu Tłumaczy Sądowych (SIGV), gdzie staram się o nabycie uprawnień do wykonywania tłumaczeń dla organów wymiaru sprawiedliwości w Holandii.
Ponadto od niedawna mam przyjemność prowadzić kursy języka niderlandzkiego dla Polaków w Centrum Rozwoju Osobistego Lore.
Bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem przekazuję swoją wiedzę na temat kultury holenderskiej oraz twardego i mało przystępnego języka niderlandzkiego.
Serdecznie zapraszam na zajęcia.
Do zobaczenia!