Konsultacje wychowawcze

Wychowanie jest dynamicznym procesem, podlegającym ciągłym zmianom wraz z tym jak dziecko rośnie i rozwija się.

Tak jak w każdym procesie tak i w tym każdy rodzic napotyka na swojej drodze trudne momenty, które rodzą trudne emocje - złość, bezradność, frustracje, zrezygnowanie. To jak będziemy sobie radzić z tymi emocjami będzie się przekładać na naszą relacje z dzieckiem.

W swojej pracy wychodzę z założenia, iż to rodzice stanowią główne oparcie dla dziecka. Z tego względu przywiązuję dużą uwagę do pomocy rodzicom w budowania bliskiej relacji z dzieckiem, pracy nad sposobami komunikacji w rodzinie, pomagania rodzicom bycia bardziej świadomymi w swojej roli.

Jeśli Twoje relacje z dzieckiem są trudne, masz poczucie bezradności i bezsilności w kontakcie ze swoim dzieckiem, masz poczucie, że nie rozumiesz swojego dziecka, myślisz że z Twoim dzieckiem dzieje coś niepokojącego, zapraszam na konsultacje wychowawcze gdzie dowiesz się

jak zbudować porozumienie ze swoim dzieckiem w oparciu o budowanie więzi.