Czasami przechodzimy kryzys‭ ‬-‭ ‬osobisty lub zawodowy.‭ ‬Czujemy się samotni,‭ ‬nie znajdujemy nikogo,‭ ‬kto pomógłby nam‭ ‬pomóc‭ ‬podjąć ważną życiową decyzję.‭ ‬Mamy cele ale i też wątpliwości,‭ ‬czy uda się je osiągnąć.‭ ‬Czasami brak nam pewności siebie,‭ ‬wiemy czego chcemy,‭ ‬ale boimy się zrobić ten pierwszy,‭ ‬najważniejszy krok,‭ ‬np.‭ ‬zmienić pracę,‭ ‬założyć własną działalność,‭ ‬zmienić coś‭ ‬w sowim życiu,‭ ‬odnaleźć w sobie pasje.

Proponuję spotkanie z coachem.‭ ‬To osoba,‭ ‬która wspomaga swoich klientów‭ ‬w realizacji celów,‭ ‬pozwala odkryć drzemiący‭ ‬potencjał.‭ ‬Jeśli z jakiegoś powodu jesteś niespełniona/y,‭ ‬coach pomoże ci skupić się na tym,‭ ‬czego chcesz i pracować nad pożądaną zmianą.‭

Na czym polega sesja coachingowa‭?

Celem każdego coachingu jest uświadomienie klientowi,‭ ‬że tak naprawdę ma wybór i może wybierać różne sposoby myślenia,‭ ‬odczuwania i zachowywania się.‭ ‬Spotkania indywidualne‭ ‬rozwijające kompetencje w obszarze osobistym,‭ ‬społecznym i zawodowym pełnią rolę sesji,‭ ‬podczas których ludzie poznają lepiej siebie i swoje możliwości oraz swój wpływ na ich zmianę.

Coach bezwzględnie przestrzega kodeksu etycznego i‭ ‬przestrzega zasady poufności.‭ ‬Koncentruje się na celach,‭ ‬które wybrał klient,‭ ‬przy czym dostosowuje się do jego indywidualnych potrzeb.‭ ‬Nie narzuca swojego zdania,‭ ‬szanuje odmienność poglądów,‭ ‬a w szczególnych przypadkach kieruje do innych profesjonalistów.

 

Po decyzji

Następnie‭ ‬cały przebieg procesu coachingowego przybiera postać sesji.‭ ‬Trwa on zazwyczaj kilka miesięcy,‭ ‬w zależności od celu,‭ ‬jaki chcesz osiągnąć.‭ ‬Sesje mogą mieć formę spotkań bezpośrednich lub telefonicznych/‭ ‬skype.‭ ‬Jedna‭ ‬sesja trwa od‭ ‬6‭ ‬– 8‭ ‬spotkań ‭ ‬i odbywa się z reguły co dwa,‭ ‬trzy tygodnie.