Podstawy komunikacji pies-człowiek. Warsztaty z zapobiegania pogryzieniom.

 

Szkolenie dla pedagogów i rodziców.

Celem szkolenia jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz ich opiekunów w kontakcie ze zwierzętami. Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat relacji ludzi i zwierząt oraz nabyć praktyczne umiejętności przydatne w kontaktach ze zwierzętami.

W zajęciach bierze udział specjalnie wyszkolony pies terapeutyczny – 4,5 letnia suczka rasy Cavalier King Charles Spaniel.

Uczestnik warsztatów pozna:

  • podstawowe informacje na temat dogoterapii,
  • podstawowe zasady komunikowania się z psem w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie, jak i innym osobom przebywającym pod opieką,
  • najczęstsze błędy popełniane przez ludzi w komunikacji z psem,
  • konsekwencje i niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą stereotypowe traktowanie psa,
  • przepisy dot. odpowiedzialności prawnej za osoby przebywające pod opieką oraz wynikającą z posiadania psa,
  • pojęcie przemocy, jakie są rodzaje przemocy,
  • charakterystyczne cechy rodziny dysfunkcjonalnej oraz na czym powinno polegać wsparcie rodzin,
  • na czym polega rola psa w rodzinie,
  • zasady przyjmowania prawidłowej pozycji „żółwik”

oraz będzie potrafił wykorzystać nabytą na warsztatach wiedzę w praktyce w pracy z  dziećmi i ich rodzinami.

 

Zapisy na warsztaty:

poprzez stronę e-mail: office@lore-coach.nl
lub
telefonicznie;   +31 647 836 826

koszt € 45